فروشگاه اوگرمتال سعی دارد تعداد نیروی کار اینترنتی در منزل با گوشی جهت کاره پاره وقت استخدام نماید 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر، نحوه کار و حقوق باشماره پشتیبانی یک تماس یا در واتساپ پیامک ارسال نماید .

 شماره پشتیبان یک o903-646-403-8